סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2048

6
9
2
8
5
1
7
4
3
2
7
1
69
4
5
8
3
5
6
1
3
2
8
9
7