סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2049

7
4
9
6
5
3
1
8
2
3
1
7
48
2
9
5
6
8
5
9
3
1
7
7
4