סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2050

6
4
1
2
9
8
7
5
8
7
6
1
3
4
9
2
3
4
7
5
6
1