סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2051

9
4
2
6
8
7
1
35
8
7
3
5
29
1
8
4
6
7
6
98
4
5
4
6
4
5
8