סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2052

8
7
6
4
3
9
2
1
5
2
3
7
1
8
4
6
9
4
1
5
2
8
3
5