סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2054

2
3
8
7
4
9
5
6
1
7
6
3
59
1
2
4
8
5
8
4
2
5
9
3
6