סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2055

2
5
4
8
7
9
3
6
1
9
3
5
2
67
4
8
1
8
7
6
9
3
5
2
3