סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2056

9
5
6
1
8
7
4
2
3
1
8
2
9
6
5
3
4
2
9
7
5
4
1
6