סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2057

8
5
6
1
9
2
7
3
4
6
3
7
8
1
9
5
2
9
1
4
3
6
6
5