סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2058

5
6
2
7
1
9
3
4
8
3
4
5
9
1
2
6
7
1
9
8
6
7
5
4