סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2059

6
5
2
3
4
7
9
1
8
1
9
7
5
3
2
6
4
1
9
8
6
3
6
2