סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2060

9
8
7
3
2
1
6
5
4
2
3
8
6
9
7
4
5
6
4
1
9
5
2
3