סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2061

5
6
4
3
2
7
8
9
1
2
9
5
8
3
6
4
7
3
8
1
6
9
5
2