סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2062

6
5
7
4
9
3
1
2
8
1
9
6
3
5
7
4
2
4
7
8
1
5
6
9