סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2063

7
1
2
8
9
4
6
5
3
5
4
71
6
3
2
8
9
6
2
1
4
7
5
3
6