סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2064

3
1
8
6
7
9
5
2
4
7
5
3
9
6
1
8
2
9
7
4
1
5
7
4