סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2065

4
2
5
8
3
1
96
7
8
9
6
1
4
7
58
3
2
7
3
6
92
2
1
8
4
2
6