סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2066

7
4
9
5
3
8
6
1
2
8
6
4
7
3
5
9
1
9
3
2
8
6
4
7