סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2067

8
5
4
9
2
7
1
3
6
9
7
1
5
2
8
4
3
2
1
6
8
2
5
6