סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2068

4
7
9
6
5
3
1
8
2
8
3
4
1
6
7
9
5
9
6
2
3
7
4
1