סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2069

8
5
3
2
4
7
1
9
6
1
7
9
8
56
3
2
4
3
9
2
7
4
3
6
1