סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2070

8
9
3
5
7
1
6
4
2
5
7
4
6
3
9
8
1
6
4
2
9
7
5
3