סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2071

8
5
9
4
2
6
1
3
7
9
3
5
16
8
2
4
7
1
6
2
8
9
5
7
6