סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2072

2
8
7
5
6
9
3
1
4
9
6
81
3
4
5
2
7
1
3
2
9
1
7
4
8