סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2073

9
3
2
5
4
6
1
7
8
7
6
3
9
14
5
2
9
1
4
2
6
8
7
5
8