סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2074

9
4
5
7
8
6
2
3
1
2
6
4
93
1
5
7
8
3
7
2
6
2
3
1
7