סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2075

3
1
7
4
6
5
8
2
9
8
4
1
5
3
7
6
2
7
3
9
8
6
1
5