סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2076

6
2
9
8
5
4
3
7
1
3
5
2
4
9
8
6
7
9
1
1
3
9
4
5