סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2077

7
1
2
9
6
8
3
5
4
9
3
5
8
1
6
2
2
6
5
7
4
6
3
1