סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2078

6
3
8
7
5
9
2
4
1
7
4
32
9
1
8
6
5
5
9
2
6
4
1
3
7