סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2079

3
9
4
1
5
8
7
2
65
2
1
7
6
39
4
8
4
5
63
4
8
9
8
2
8
5
7