סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2080

1
6
7
5
4
9
8
3
2
4
8
93
6
4
7
5
1
5
8
6
2
6
3
9
4