סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2081

4
2
5
1
3
9
7
8
6
7
8
9
4
26
5
3
1
3
5
6
8
6
3
2
4