סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2082

1
6
4
3
8
9
5
2
7
2
3
1
9
8
6
4
5
4
3
7
2
8
1
2