סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2083

5
4
8
1
2
6
7
3
9
8
3
7
4
56
1
2
4
1
2
4
9
7
5
7
1