סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2084

9
8
7
5
6
4
1
3
2
4
3
8
91
2
6
7
5
7
6
4
3
1
2
9
6