סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2085

4
8
5
9
2
1
3
6
7
9
3
8
4
2
5
1
6
2
7
7
8
3
4
9