סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2086

2
5
3
1
7
6
8
9
4
8
6
2
9
7
5
1
3
1
4
4
6
9
7
2