סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2087

1
4
9
3
6
2
8
5
7
9
3
15
2
8
6
4
1
2
8
1
7
2
3
9
2