סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2088

2
9
8
4
6
7
5
1
3
8
7
5
1
4
2
6
5
6
4
9
7
3
3
8