סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2089

4
8
7
2
6
1
5
3
9
2
5
14
8
3
7
6
8
6
9
1
9
3
6
2
8