סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2090

6
9
4
7
2
8
5
1
3
2
1
8
96
5
4
7
3
4
7
1
1
9
8
6
9