סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2091

8
5
2
7
3
6
9
1
4
2
6
8
1
3
5
7
1
9
2
4
1
7
2
8