סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2092

6
9
2
3
8
4
1
5
78
7
5
4
6
91
5
2
3
6
87
1
4
3
7
8
1
2
5