סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2093

8
4
1
9
5
6
2
3
7
6
2
4
8
9
1
5
9
3
1
7
6
3
4
6