סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2094

5
8
3
7
4
6
2
1
9
1
6
5
2
7
3
8
4
2
7
9
8
4
5
9