סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2095

7
4
8
1
3
2
6
5
9
1
2
54
6
7
8
3
9
3
6
9
2
9
1
1
4