סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2096

2
5
9
4
3
8
1
6
7
1
6
2
5
4
3
9
4
8
2
7
1
3
2
7