סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2097

5
3
4
7
6
2
18
9
5
1
9
2
8
34
5
7
6
4
6
7
98
1
8
5
3
5
6