סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2098

4
8
2
9
7
5
6
1
3
7
1
8
5
4
9
2
6
5
2
3
4
6
8
7